- bezrámový systém MOBY
    Logia je zapustená, včlenená konštrukcia do základného pôdorisového obvodu stavby. Pre zaklievanie logií používame bezrámový systém MOBY LINIE v prevedení hliníkových profilov pre posuvné sklá. Ide o certifikovaný systém zasklievanie logií.