Ľahko ovládateľný systém ALMÍRA k rýchlemu a ľahkému uzatváraniu lóggií pomocou posuvných skiel.

Zasklenie je prevedené v obvodovom ráme bezpečnostnými tvrdenými sklami, ktoré majú hrúbku 6mm so zabrúsenými hranami.

Systém umožňuje presklenie plochy v jednom obvodovom ráme. Časť skiel je zasklená a zatmelená  100% silikónom napevno, zvyšná časť skiel je posuvná do strán, čím je umožnené priame vetranie otvorením až 50% presklennéj plochy a umývanie jednotlivých skiel z obidvoch strán.

V zatvorenom stave sú medzi posuvnými a pevnými sklami presahy, umožňujúce prirodzenú infiltráciu.